Novinky

Novinky, které jsem si pro vás připravil.

Je content creator podnikatel? Aneb na co si dát pozor z pohledu zákonů.

Streamuješ a dostáváš sem tam nějaký “donaty” od svých fanoušků? Případně ti každý měsíc dorazí platba od streamovací platformy za “suby”? Nebo máš Support a Creator? A platíš z toho daně? Pokud ne, pohybuješ se na hraně trestního stíhání a v nejhorším možném případě ti hrozí i vězení na 6 měsíců až 3 roky. Jak to vyřešit a co, kdy, kde zaplatit, najdeš v tomto článku.

Mezi mladými content creatory, neboli tvůrci obsahu, se pohybuji už více než rok a půl. Sám jsem jedním z nich, i když mnozí by řekli, že ve věku 34 let už nejsem moc mladý :). Tvůrci k publikování svého obsahu využívají nejčastěji platformy jako Twitch, Youtube, Mixer, Instagram, Facebook apod. V dnešní době není žádné tajemství, že za to většina také mnohdy očekává finanční odměnu. K získání finanční odměny je motivují samotné streamovací platformy, které poskytují tvůrcům příjmy z reklam a poplatků z předplatného - subscription fee, ve zkratce “subů” - od diváků. Tvůrci ale také mnohdy dostávají dary - donaty od svých fanoušků, kteří jim tím vyjadřují podporu. Streameři a tvůrci se také často zapojují do různých affiliate programů, které v minulém roce značně propagoval Epic Games, autor známé Battle Royale hry Fortnite. Jejich programem ‘Support a Creator’ si tak mohou tvůrci přijít na další nemalé peníze. Získávají 5% finanční odměnu z útraty, kterou udělají jejich fanoušci v in-game obchodě, kde kupují ‘skiny’ - doplňky do hry. 

Zdroje příjmů zde ale nekončí. S rostoucími počty followerů roste úměrně počet příležitostí, jak si vydělat. Nabízí se zde různé placené spolupráce, prodej reklamního prostoru u sebe na profilu nebo ve vysílání, až po prodej vlastního merche - produktů se svou značkou. Záleží na každém tvůrci, jak moc je kreativní a jak dobrý je to obchodník. 

Vše vypsané výše tvůrci velmi dobře znají. Ale je zarážející, že jen velmi malá část z nich ví, že existuje daň z příjmu, tedy že dle zákona musí tyto příjmy zdanit a daně odvést státu

 

Nejčastější mýty se kterými se pravidelně setkávám:

“Daně se mi automaticky strhávají, když mi posílá Twitch/Epic peníze.”

“Když ročně vydělám do 30 000 Kč, tak daně platit nemusím.”

“Donaty jsou dary a z toho se daně neplatí.”

“Není mi 18, tak daně nemusím platit.” 

 K těmto mýtům se níže dostaneme a vyvrátíme je.

 

A jak to tedy vlastně je z pohledu zákona? Co musí content creator splňovat? Z čeho se platí daně a jak? 

V první řadě musíme specifikovat, kdo je tvůrce obsahu z pohledu zákona. Cílem velké většiny tvůrců je finanční zisk. Nebudeme v tomto článku brát v úvahu takové tvůrce, kteří dělají svůj obsah čistě pro zábavu a neplynou z něho žádné příjmy, nemají možnost získávání donatů, subů, nemají partnerskou dohodu či dohodu o spolupráci na Twitchi, Youtube, Mixeru a jiných platformách, ani nejsou součástí například Support a Creator či jiného affiliate programu. Takoví tvůrci nemusí řešit příjmy a daně z nich vyplývající. Ale zcela upřímně, takových tvůrců moc není, takže věřím, že pro většinu bude tento článek přínosem. 

Pokud tvůrce získává za svůj obsah jakoukoliv finanční odměnu, vztahuje se na něho Občanský zákoník 89/2012 Sb. paragraf 420 odstavec 1 (výňatky přímo ze zákona jsou kurzívou).

 

(1)  Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.”

 

Pokud tedy chce tvůrce vydělávat peníze, je ze zákona podnikatel. Pokud ale chce být podnikatel, musí být zapsán v obchodním rejstříku a provozovat živnost. Viz paragraf 421 stejného zákona.

 

(1) Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Za jakých podmínek se osoby zapisují do obchodního rejstříku, stanoví jiný zákon.

 

(2) Má se za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.

 

K provozování živnosti, ale musí splnit další podmínky, které stanovuje Živnostenský zákon 455/1991 Sb. v paragrafu 6.

 

(1) Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami, pokud tento zákon nestanoví jinak, jsou

a) plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti, a

b) bezúhonnost.

 

A zde je první kámen úrazu. Plné svéprávnosti člověk dosáhne v 18 letech. Nelze tedy vydělávat na své jméno pokud tvůrce není plnoletý. Nepředpokládám, že by někdo chtěl absolvovat sezení před soudem s rodiči, pro možnost mít živnostenský list dříve, což je ale samozřejmě také možnost. 


Jak tedy být content creator?

Abyste si mohli vydělávat jako content creator, streamer nebo youtuber, musíte se - jak plyne z českého zákona - stát podnikatelem s živností. 

O živnostenské oprávnění si musíte požádat na živnostenském úřadě. Při vyplňování žádosti si vyberete obor živnosti a poté se za 1000Kč poplatek stanete OSVČ - osoba samostatně výdělečně činná. Musíte se také rozhodnout, zda-li živnost bude jako hlavní - bude to váš jediný zdroj příjmu, nebo vedlejší - pracujete k tomu jinde nebo splňujete podmínky vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Podle toho se pak také určuje jestli a jak vysoké budete platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění. O tom ale tento článek není a na internetu lze dohledat všechny potřebné informace. Jakmile se stanete OSVČ s živnostenským oprávněním, můžete začít podnikat - přijímat peníze za streamy, videa, spolupráce, affiliate programů vč. Support a Creator atp. 


Jak a z čeho platit daně?

Každý rok se podává daňové přiznání za předcházející kalendářní rok na finanční úřad. Termín je obvykle do 1. 4. následujícího roku. Tj. do 1. 4. 2020 se podává přiznání za minulý rok 2019. Daňové přiznání můžete podat fyzicky na finančním úřadě nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky. Spolu s daňovým přiznáním se podává vyúčtování za sociální a zdravotní pojištění. 

Do daňového přiznání uvádíte všechny příjmy, které jste v kalendářním roce obdrželi na účet, nebo například PayPal či hotově. Pozor! Daně platíte z celé částky, kterou obdržíte. Například, když vám někdo poslal donate 200 Kč na Paypal, ale Paypal vám připsal pouze 184 Kč, musíte jako příjem uvést celých dvě stě korun a z této částky pak odvádíte daně. Finanční úřad nezajímá, že jste z 200Kč příjmu zaplatili 16Kč poplatek Paypalu. To je vaše starost. 

Doporučuji si pro podání přiznání daně z příjmu najmout daňového poradce, který vám daně zpracuje a vy to jen odešlete na příslušný finanční úřad. Obvykle se cena za zpracování přehledu daní z příjmu a odvodů na sociální a zdravotní pojištění pohybuje mezi 1000 - 3000 Kč. 

 

Boříme mýty

Na začátku článku jsem zmínil 4 nejčastější mýty, se kterými se setkávám a kterým tvůrci velmi často věří, a co hůře, šíří je mnohdy mezi ostatní a tím je ubezpečují, že nic nedělat je v pořádku

 

Mýtus 1: “Daně se mi automaticky strhávají, když mi posílá Twitch/Youtube/Mixer/Epic nebo jakákoli jiná platforma peníze.”

Jak logicky vyplývá z odstavce, kde a komu se platí daně, není možné, aby za vás majitel streamovací platformy (Youtube, Twitch, Mixer), nebo například Epic Games platil daně. Mezi nimi a vaším finančním úřadem neexistuje žádná spojitost a nikdo jiný za vás daňové přiznání nevyplní. To stejné platí o Streamlabs atp., ti vám strhávají maximálně poplatky za využívání služby samotné, nikoliv daně! Daně za vás NIKDO jiný neodvede

 

Mýtus 2: “Když ročně vydělám do 30 000 Kč, tak daně platit nemusím.”

Často zmiňovaný argument, který slýchám. Ano, zmínka o částce 30 000 Kč za rok opravdu v zákoně je. Jedná se o Zákon o daních z příjmů 586/1992 Sb. paragraf 10 odstavec 3, který doslova říká:

 

(3) Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, osvobozeny

a) příjmy podle odstavce 1 písm. a), pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období 30000 Kč; přitom příjmem poplatníka, kterému plyne příjem z chovu včel a u kterého nepřekročí ve zdaňovacím období počet včelstev 60, je částka 500 Kč na jedno včelstvo

 

Což by se mohlo zdát v pořádku, ale musíme se podívat na zmíněný odstavec 1 písm. a), který říká:

 

(1) Ostatními příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku, pokud nejde o příjmy podle § 6 až 9, jsou zejména

a) příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného nájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, které nejsou provozovány podnikatelem, a příjmů z provozu výroben elektřiny, ke kterému není vyžadována licence udělovaná Energetickým regulačním úřadem,

 

A zde je ten problém ve spojení “příležitostných činností”. Jako příležitostné se obvykle vykládá dvakrát do roka. Pokud ale streamujete nebo vydáváte nový obsah, jako například videa na Youtube, pravidelně, např. každý týden, již to není příležitostně, tím pádem se tento odstavec na vás nevztahuje a musíte podávat daňové přiznání, i kdyby byl výdělek za rok jen 1000 Kč

 

Mýtus 3: “Donaty jsou dary a z toho se daně neplatí.”

Darovací daň již neexistuje a dary se několik let zahrnují do příjmů a opět se na ně vztahuje Zákon o daních z příjmů 586/1992 Sb. a to konkrétně paragraf 10, odstavec 3, který říká:


(3) Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, osvobozeny

c) bezúplatné příjmy nabyté příležitostně, pokud jejich úhrn od téhož poplatníka ve zdaňovacím období nepřevyšuje částku 15000 Kč.

 

Tudíž tvrzení, že se z darů neplatí daně je částečně pravda. Ale pouze u příležitostných, které od jednoho člověka nepřesáhnou 15 000 Kč ročně. A opět zde je ono tajemné slovíčko “příležitostně”, které se v obecných výkladech zákona překládá jako 2x do roka. Pokud ale donaty dostáváte několikrát měsíčně od různých lidí, už na to nelze pohlížet jako na příležitostné a musíte je uvádět v daňovém přiznání, i když nepřesáhnou zmíněných 15 000 Kč. 

 

Mýtus 4: “Není mi 18, tak daně nemusím platit.” 

Jak již vyplývá z textu výše, pokud tvůrci není 18 let, nemůže bez přivolení soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého, oficiálně podnikat, tudíž nemůže vykazovat příjmy a nemůže ani podávat daňové přiznání. 


Postihy

Jaké postihy vám hrozí, když vše co jste do této chvíle přečetli, budete ignorovat, vydělávat peníze a nebudete řádně odvádět daně? 

Prvně se dopouštíte přestupku podle Živnostenského zákona č. 455/1991 Sb. paragrafu 61:


(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku dále tím, že provozuje činnost, která je

a) živností volnou, aniž by pro tuto živnost měla živnostenské oprávnění,

 

(4) Za přestupek lze uložit pokutu

c) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 písm. a),

 

Jedná se tedy o neoprávněné podnikání, kde můžete dostat pokutu do výše 500 000 Kč.

Dále tím, že z podnikání neodvádíte daně porušujete Trestní zákon č. 140/1961 Sb. paragraf 148, který říká:


Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby

(1) Kdo ve větším rozsahu zkrátí daň, clo, pojistné na sociální zabezpečení nebo zdravotní pojištění, poplatek nebo jinou jim podobnou povinnou platbu, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo peněžitým trestem. (2 000 - 5 000 000 Kč pozn. aut.)

 

Zde se již jedná o trestný čin, za který hrozí v krajních případech vězení až na 3 roky. A pokud vám není 18 let, jsou za vaše činy odpovědní rodiče. 

Opravdu tedy nedoporučuji si s tímto zahrávat. Dále je potřeba počítat s tím, že neznalost zákona neomlouvá, takže případné výmluvy typu “to jsem nevěděl” nebere soud absolutně v potaz. Je vaše povinnost seznámit se se zákony předem.

 

Jak se finanční úřad dozví, že neodvádíte daně nebo podnikáte “na černo”?

Zde je odpověď velmi jednoduchá. Stačí jeden naštvaný fanoušek nebo závistivá konkurence, která tvůrce nahlásí na příslušný úřad. Každý úřad se takovým oznámením musí ze zákona zabývat a hlášení důsledně prověřit. A jak se říká: “Né každý, kdo tě sleduje, je tvůj fanoušek.”

 

Co když vám není 18 a chcete vydělávat? 

Prakticky existuje jediné možné řešení - mít vše napsané na rodiče, kteří ale splňují vše výše popsané, případně získat u soudu se souhlasem rodičů povolení k samostatnému provozování podnikatelské činnosti. 

 

Závěr

Věřím, že po přečtení tohoto článku již je vše jasné a udělali jste si obrázek o tom, že být content creator není jen zábava a radost z vydělaných peněz, ale také starost spojená s nezbytnými povinnostmi, které zapotřebí dodržet.

 

Líbil se ti článek? Dozvěděl/a jsi se něco nového? Podpoř mě zadáním kódu IamHappyMike ve Fortnite Item Shopu. 

1 položek celkem